• Fredrik Refvem

- Badestrendene er høyt prioritert

— Det er viktig å fjerne glasskår fra strendene, sier park- og vei sjef i Stavanger kommune, og ber publikum være flinke til å melde fra om offentlige steder hvor flaskes knuses.