• Tommy Ellingsen

Få gauker på Gnu

På Gnu er det langt mellom Bryne-bønder og Sandnes-gauker. I gamle Skjenkestuen er siddistettheten på topp i utebyen Stavanger.