• Kristian Jacobsen

Huset revet før Fylkesmannen fikk klagen

Fylkesmann Harald Thune mener Wannbergs Eiendoms riving av den gamle hermetikkfabrikken i Haugesundsgata i helgen kan gjøre hele klagebehandlingen illusorisk.