• Statistikk fra SSB viser at det i oljesektoren har vært en gjennomsnittleig lønnsøkningpå 900 kroner det siste året. Scanpix

«Oljelønnen» har økt med 900 kroner

Heltidsansatte i olje— og gassutvinning hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 59 700 kroner per 1. oktober 2010. Dette er 900 kroner mer enn på samme tid i fjor.