• Helene Andreassen

Steinway-flygel til Vågen videregående skole

Da elevene på musikklinja kom til skolen mandag morgen, ble de loset inn i konsersalen. Der ventet et splitter nytt Steinway-flygel til en verdi av 1,2 millioner kroner.