Skal ha sikkerhetsalarm om bord

Alle norskregistrerte fartøy i farvann som er utsatt for sjørøveri, skal ha skipssikkerhetsalarm om bord.