• Børsemaker Stein Otto Alm (t.v.), her sammen med sin adovokat Jone Staalesen, var godt utrustet i retten. At våpnene var plassert med munningene mot Statens prosessfullmektig, var neppe tilsiktet. Hans E. H. Jacobsen

Politifolk kan ha ulovlige våpen

Børsemaker Stein Otto Alm på Moi har ifølge Politidirektoratet modifisert 6000 salongrifler på ulovlig vis. Minst 50 av riflene er solgt til polititjenestemenn for privat bruk.