• Hans E. H. Jacobsen

Strandtomt kan bli hybridbasseng

Flertallet i Lund kommunestyre ser seg ikke råd til mer enn 16,7 meter lange baner i ny svømmehall.