Rykker ut for å sikre «ulvegrav» på Borestranda

Det kan komme snø, og da kan disse åpne hullene bli som en felle for både folk og dyr på en av de mest trafikkerte turstrekningene på Borestranda.