Pøsregnet dempet feiringen

Pøsregnet som satte inn ved midnatt, satte en demper på nyttårsfeiringen.