Statkraft: Nok kraft til at alle person- og varebiler kan bli elektriske