- Flaks gjorde at liv ikke gikk tapt

Risa AS har fått en bot på en million kroner etter raset på E 39 i 2006.