Konserthuset brøt anbudsregler

Nytt Konserthus stilte ulovlige krav i en anbudsrunde om blant annet stillaser. Nå risikerer de reaksjoner.