- Useriøst griseslep

Statsadvokat Tormod Haugnes tror ikke forsvarernes griseslep i sommer vil få noen betydning når Ann— Helen-saken behandles på ny i lagmannsretten.