Sandnes får 50 boliger for vanskeligstilte

Samarbeidet mellom Husbanken og Sandnes kommune er i ferd med å bære frukter: Innen årsslutt kan 50 nye utleieboliger for vanskeligstilte stå klar.