• Uønsket i Norge: Walid Hamdi og datteren Maryam (19). Riad (17) og moren Valantina var ikke med da bildet ble tatt. Hans E. H. Jacobsen

Palestinere tvangsutsendes

Maryam Abu Hamdi (19) har tidligere pendlet fra Moi til Time vidaregåande skole. I kveld blir hun, faren og broren tvangsreturnert til Libanon.