• Bilen skulle repareres. Nå er den totalt utbrent. Cornelius Munkvik

Denne bilen skulle repareres

Eieren hadde satt bilen fra seg i et skogholt for å reparere den. Det blir vanskelig etter torsdagens brann.