• Kjetil Djuve har tegnet folkebad i tre etasjer i sin masteroppgave i arkitektur. Han mener byen sårt trenger mer bassengkapasitet.

Ni basseng i Vågen?

Det meste får plass i Kjetil Djuves badeanlegg: Ni basseng, restaurant i tre etasjer og bystrand i Vågen.