• Her er et utdrag av skjemaet som 11 Stavanger-skoler skal ta i bruk dette skoleåret. Elevene vurderes på en skala fra 1 til 3. På nyere utgaver er tallene byttet ut med "lav", "middels" og "høy" måloppnåelse.

Er «karakterene» ulovlige?

Har Stavanger kommune lov til å gi skriftlige tilbakemeldinger til elever på barnetrinnet? Det skal Fylkesmannen nå vurdere.