• Er det trygt å gå over her? Egil Erga på vei over Vågsgata, der gangfeltet er usynlig. Du kan skimte en hvit stripe ved bakre sykkelhjul. Pål Christensen

Er det egentlig gangfelt her?

I Vågsgata er gangfeltene slitt bort og nærmest usynlige. Slik er det flere steder i byen. Kommunen sier den ikke har råd til å fikse opp.