Et kulturminne skal tømmes for innhold

Byens første arkitekttegnede ikke-kirkelige bygg tappes for innhold når Sandnes kulturskole flytter fra den gamle folkeskolen fra 1899.