Ingen vil betale for blomsteramplene

Alle vil ha blomster i sentrum, men ingen vil betale for prakten.