• Tidligere: Konservator Olav Runde konstaterer at trekkfuglene kommer tidligere enn før. Knut S. Vindfallet

Trekkfuglene kommer tidligere

Verden er blitt varmere. Småfuglene vender tidligere hjem fra sør.