Jens Petter Gitlesen ny forbundsleder

Skal jobbe for å sikre menneskerettighetene for utviklingshemmede.