Fylkes­politikere fremmer inn­sigelse: – Betyde­lige mangler ved ut­redning fra Stat­nett

Statnett har planer om å bygge helt ny trafo i skogen mot vest, på en kommunal eiendom på Sunde på om lag 280 X 150 meter. Selvåg Gartneri ligger i utkanten av skogsområdet Tingbøskogen. I bakgrunnen Hålandsvatnet.

Statnetts ønske om å bygge ny transformatorstasjon ved Krossberg i Stavanger er ikke godt nok utredet, mener et flertall i fylkesutvalget og fremmer innsigelse mot den foreslåtte plasseringen.

Publisert: Publisert:

Les hele saken med abonnement