• I 2015 ble den første av to elbusser satt i trafikk i Stavanger. Prøveprosjektet var et samarbeid mellom trafikkselskapet Boreal, Lyse og Enova. Daværende fylkesordfører Janne Johnsen (H), varaordfører i Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe (KrF) og Boreal-sjef Kjetil Førsvoll og sjåfør Ahmet Selcuk Kara markerte starten for utslippsfrie busser. Fredrik Refvem

Utsatte beslutningen om Ryfast-anbudet

Fylkesutvalget har enstemmig besluttet å utsette behandlingen av kollektivtilbudet i Ryfast til 30. april.