Sier unnskyld til barnevernsbarna

– På vegne av Stavanger kommune vil jeg beklage veldig sterkt til barna som opplevde dette. Det er barnevernet og kommune som skal være den profesjonelle aktøren i slike situasjoner, sier Eirik Faret Sakariassen (SV).

– Jeg beklager også til mor at denne omsorgsovertakelsen ikke ble gjennomført på den måten den burde.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Sakariassen leder utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger. Han har lest reportasjen om omsorgsovertakelsen av Alex på 10 år og et yngre søsken der fem politibiler og sju betjenter kom til stedet, og der gutten ble holdt, lagt i bakken og kjørt bort i cellebil.

LES HOVEDHISTORIEN HER:

Les også

Barnevernet startet politiaksjon mot 10-åring

– Sånn skal ikke skje, sier utvalgslederen.

– Alle ser at dette er en situasjon som burde vært bedre planlagt. Jeg forventer at denne episoden fører til mye læring, og at barnevernet går grundig gjennom sine rutiner.

Han syns det som skjedde er ekstremt uheldig og alvorlig, for begge barna, men spesielt for den 10 år gamle gutten.

Tenker på barna

– Jeg tenker på barna, og at dersom dette hadde vært meg så hadde jeg blitt ekstremt redd. Barnevernts fremste oppgave er å verne barn. Sånt skal ikke skje, sier Faret Sakariassen.

Han mener barnevernet i størst mulig grad skal unngå å bruke uniformert politi.

– Jeg tolker at barnevernet antagelig var veldig oppskremt i denne situasjonen. Da er det viktig å ta et skritt tilbake og planlegge for å unngå det man er redd for skal skje, sier utvalgslederen.

– Det handler om å planlegge godt, og være nøye. Hadde det vært gjort her, kunne denne saken fått et annet utfall, sier Faret Sakariassen.

Han mener Stavanger kommune må strekke seg langt i å unngå denne type maktbruk mot barn.

Les også

Av- og påtroppende barnevernsjef beklager

Barnet har traumesymptomer

– Å bli holdt av uniformert politi vil påvirke et barn. Dette er jo og et barn som har blitt holdt tidligere og har symptomer på traumer som følge av en slik hendelse. Det gjør bakteppet ytterligere alvorlig, sier han.

Faret Sakariassen mener heller ikke at man skal peke på mor som ansvarlig i denne situasjonen.

– Det er Stavanger kommune og barnevernet som er den profesjonelle parten. Ingen kan være i tvil om at en slik omsorgsovertakelse blir vanskelig for en mor, og at det vil kunne sette i gang masse følelser og redsel. Det er nettopp da vi må være godt forberedt og gjennomføre det som allerede står i kvalitetsplanen for barnevernet; vi skal være åpene og i dialog med familiene.

– Jeg beklager også til mor at denne omsorgsovertakelsen ikke ble gjennomført på den måten den burde. Det er vår jobb å ivareta situasjonen og de involverte på en god måte. Det gjelder i all kontakt våre ansatte har med befolkningen, det være seg barnevern, skole, helsestasjon eller andre virksomheter. Det er våre folk som skal være de profesjonelle.

Tillit til barnevernet

Eirik Faret Sakariassen har selv hospitert i barnevernet i fjor sommer.

– Jeg mener det er viktig å uttrykke tillit til barnevernet. Vi vet at de har et høyt arbeidspress, og et enormt emosjonelt press. Det er vanskelig saker som gjør veldig inntrykk, noe som gjør jobben krevende. Utvalgslederen har selv hospitert i barnevernet en liten periode, for å få en forståelse av hva de jobber med.

Les også

- Dette er ikke vårt stolteste øyeblikk

– Hva kan dere som politikere gjøre for å sikre at barnevernet har resurser og kvalifikasjoner til å holde høy kvalitet?

– Vi styrker barnevernet, og har lagt inn bevillinger til 10 nye stillinger i denne perioden, de første fire stillingene skal utlyses nå, så vil vi øke med to stillinger de neste tre årene, sier han.

Han regner jeg med at barnvernet i etterkant av det som har skjedd vil ha en runde og legge frem forslag til tiltak og behov. Utvalgslederen for oppvekst og utdanning vil og se grundig gjennom anbefalingene i revisjonsrapporten Rogaland Revisjon har gjort på barnevernet, og som nylig er lagt frem for politikerne i kommunen.

Les også

Ny rapport: Stavanger topper barnevernstatistikk

– Vi må gjøre endringer som kreves, om det er kompetanseheving og mindre saksmengder.

– Trenger vi en oversikt over hvor ofte det brukes politi mot barn som er under omsorg av barnevernets?

– Jeg mener det ville vært relevant å få en slik oversikt, men det er noe regjering og Storting bør bidra til.

– Det er en grunn til at vi har en kriminell lavalder. Samfunnet skal være varsom med maktbruk mot mindreårige. Det er skremmende og kan bidra til å traumatisere barn.

Publisert: