• Jan Erik Søndeland (Venstre) meiner Stavanger kommune ikkje har sikra seg godt nok mot hackarar. Biletet er tatt i eit tidlegare bystyremøte. Tommy Ellingsen

Venstre fryktar hackarar finn sensitiv informasjon om barn

STAVANGER: No skal persondata om skule- og barnehagebarn lagrast digitalt. Venstre fryktar informasjonstryggleiken ikkje er god nok.