• Bystyret i Sandnes vedtok mandag at det skulle legges kjølelement inn i den nye skøytebanen i Sandnes, slik at den kunne brukes 4–5 måneder i året. Pål Christensen

Vil ha skøytebane fem måneder i året

Bystyret i Sandnes vedtok mandag å legge kjøleelement i den nye skøytebanen som skal ligge i Sandnes sentrum. Plasseringen blir derimot ikke bestemt enda.