Lensmannsdommen ankes

Hovedverneombud Ole Valen har bestemt seg for å anke dommen i lensmannssaken på Klepp inn for Gulating lagmannsrett.