Stevning mot Aftenbladet

Aftenbladet har mottatt stevning fra en kvinnelig ansatt ved Stavanger Taxisentral. Hun føler seg ærekrenket i en artikkel om Tina Jørgensen-saken Aftenbladet trykket i januar i år.