Store utbygginger ved Bjergsted

Aetat har behov for større lokaler, og Sverdrups gate 27 ønskerderfor å utvide det eksisterende kontorbygget.