Gjelda vil øke i Suldal

Kulturhuset er trolig det siste, store egenfinansierte prosjekt i Suldal. I framtida tar kommunen heller opp lån.