Nei til boliger på Gramstad

SANDNES: Det blir ingen boligbygging i de bratte skråningene like nord for veien opp til turområdet rundt Dalsnuten og Kubetjørn.