Normisjon starter ungdomsskole i 2004

Med tre stemmers overvekt har årsmøtet i Normisjon Rogaland vedtatt å starte ungdomsskole i Forus-området.