Skadet etter uaktsom kjøring

Som følge av den 33-årige næbømannens uaktsomme kjøring, kan bilføreren han kolliderte med måtte oppgi yrket sitt.