- Kommunen presser grunneieren på Vatne

— Kommunens forsøk på å tvangsinnløse tomten til ny skole på Hana, kan sammenlignes med politikken som ble ført i Øst-Europa for 10-15 år siden. Det hevder advokat Endre Skjørestad.