Strengere lokal matkontroll

50 matprodusenter, utesteder og forretninger i Midt-Rogaland fikk varsel om stengning eller omsetningsforbud i 2001.