110 nye eldreboliger ved Huset Vårt

Det nye private bo— og aktivitetssenteret i tilknytning til Huset Vårt skal gi plass til 45 beboere. I tillegg skal det bygges 65 leiligheter fordelt på fem etasjer. Også dagligvarebutikk inngår i planene.