Vil du boikotte Ringnes?

Vi har spurt noen av distriktets profiler.