Nettverk for barn med downs syndrom

Benedicte har Downs syndrom. I foreningen «Ups and downs» får hun leke med like— sinnede.