Behov for flytting kan avgjøre

Bispedømmerådet tar ikke bare hensyn til menighetens ønsker når prester skal ansettes. Noen ganger velger man en en søker fordi han eller hun bør eller vil flyttes.