- Legionella-bakterien et engangstilfelle

Helsesjefen i Sandnes har ingen planer om å trappe opp letingenetter legionellabakterien i kommunen. Foreløpig ser han det sisteutbruddet av smitte som et engangstilfelle.