Storm mot barnehagekutt

Det er full mobilisering mot Stavanger-rådmannens forslag om åkutte 17 millioner i barnehagene.