FrP rett i opposisjon

Fremskrittspartiet stilte Tom Henning Slethei opp mot ordførerHåkon Rege, men Rege ble som ventet gjenvalgt i det konstituerendekommunestyremøtet i Sola i går kveld.