Meiner Høgsterett er inhabil

Høgsterett må ta stilling til om alle rettens dommarar er inhabilei saka mot ein 60-åring som plaga høgsterettsdommar MagnusMatningsdal på Bryne julafta 2001.