Politikerne klarte kvinnekvoten

Av 61 personer i de fem politiske fagutvalgene, vil det være 26 kvinner når bystyret konstituerer seg 21. oktober. Partiene har dermed oppfylt kravet om minst 40 prosent kvinner, totalt sett.