Sandnes mot Ryfast

Sandnes går mot Ryfast-strømmen. De mener Ryfast-tunnelen er priset altfor lavt og vil ha Ryfylke-landgang i tunnel mellom Botne og Horve.