Kjekt i lilleputtland

Mandag var 230 miniputter og lilleputter samlet til historiens første treningsdag i Ulf-skolen.