Nytt forsøk med boliger på Havanna

Norex Group lager en ny plan for hvordan det kan bygges rundt 40 leiligheter på Havanna.